Weerklinkende Waarheid

Als vrijdenker schroom ik het niet om in dit blog controversiële onderwerpen aan te snijden. Controverses zijn echter niet voor iedereen even makkelijk hanteerbaar. Emoties nemen vaak  de overhand en een vrije uitwisseling van ideeën is ver te zoeken. Zeker als een bewering gebruikelijke standpunten ondermijnt of onderuithaalt. Dus als ik met een “sterk verhaal”…

Homo Universalis 2.0

Homo Universalis, een mensbeeld ontstaan in de renaissance, gaat uit van een mens die excelleert op vele gebieden. Een compleet mens hoort zich op lichamelijk, artistiek, mentaal en spiritueel gebied te bekwamen.Bekendste exponent van deze stroming is Leonardo da Vinci. Dit alom geprezen genie blonk o.a. uit in de schilderkunst, wiskunde, en mechanische ontwerpen. Als…