Het Zesde Zintuig

Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, telepathie, communiceren met gene zijde en objecten met louter denkkracht verplaatsen. Enkele parapsychologische verschijnselen die worden toegeschreven aan het Zesde Zintuig. Een spannend verschijnsel, gehuld in een wolk van mysterie en controverse. Het bestaan van dit zintuig wordt door sommigen hartstochtelijk omarmt en door andere te vuur en te zwaard bestreden.…

Weerklinkende Waarheid

Als vrijdenker schroom ik het niet om in dit blog controversiële onderwerpen aan te snijden. Controverses zijn echter niet voor iedereen even makkelijk hanteerbaar. Emoties nemen vaak  de overhand en een vrije uitwisseling van ideeën is ver te zoeken. Zeker als een bewering gebruikelijke standpunten ondermijnt of onderuithaalt. Dus als ik met een “sterk verhaal”…