Het Zesde Zintuig

Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen, telepathie, communiceren met gene zijde en objecten met louter denkkracht verplaatsen. Enkele parapsychologische verschijnselen die worden toegeschreven aan het Zesde Zintuig. Een spannend verschijnsel, gehuld in een wolk van mysterie en controverse. Het bestaan van dit zintuig wordt door sommigen hartstochtelijk omarmt en door andere te vuur en te zwaard bestreden.…