Het Internet Ideaal

Internet

Het internet ideaal, de stand van zaken

Het internet. Een grootste stap in de ontwikkeling van de mensheid. Met de snelheid van het licht gaat informatie de aarde rond. Flitsende communicatie gelijk een nieuw planetair zenuwstelsel. Inmiddels is bijna 1/3 van de mensheid onderdeel van dit netwerk der netwerken. Maar dit nieuwe zenuwstelsel is nog volop in ontwikkeling. Voor wij onze soort kunnen omdopen tot Homo Connecticus is er nog een aantal horden te nemen.

Medio jaren 90 ging ik voor het eerst het net op. Geweldig ! Binnen de kortste keren had ik een homepage en deed ik zelfs zaken via internet. Ik verkocht cd’s, bestelde artikelen in Azië en maakte vrienden in alle windstreken. De eerste jaren op het internet waren erg spannend, the sky was the limit. Met deze nieuwe ontwikkeling zouden we een fantastisch tijdperk tegemoet gaan ! Maar inmiddels is mijn enthousiasme wat getemperd. Met de komst van de massa en de commercie op het internet lijkt de utopische visie soms wat op de achtergrond te verdwijnen. Hoe staat het met de idealen van het internet ?

Ik denk dat de volgende idealen  impliciet aan de basis van de ontwikkeling van het internet stonden :

 1. Vrije informatie uitwisseling
 2. Het bijeenbrengen van mensen
 3. Eenvoudigere en betere communicatie
 4. Verrijking van ons leven

1. Vrije informatie uitwisseling

Net als bij de uitvinding van het boek is ook het internet in potentie een revolutionair informatie medium.  Het boek en vooral de boekdrukkunst zorgde voor een (voor die tijd) razendsnelle verspreiding van ideeën en concepten. Samen met de verspreiding van lees- en schrijfvaardigheid zorgde dit voor een totaal andere wereld. De gewone man kon zich bijvoorbeeld zelf een mening vormen over de geschriften in de bijbel. Met de komst van het internet maakt een soortgelijke ontwikkeling zich kenbaar. Iedereen kan zich tegoed doen aan informatie die tot voor kort behouden was aan bepaalde groepen.Het einde aan het informatie monopoly.

Enkele concrete voorbeelden van het doorbreken van de piramide structuur van informatie :

 • Artsen zijn niet meer alwetend op medisch gebied. Menig patiënt komt (over)geïnformeerd de spreekkamer van de arts binnen met alle positieve en negatieve gevolgen van dien.
 • Consumenten zijn beter geïnformeerd. Vooral op het gebied van prijzen is er grote transparantie. Ook delen consumenten ervaringen met producten uit. De vraag is natuurlijk of alle product recensies legitiem en oprecht zijn.
 • Ontstaan van een Alternatieve meningsvorming en informatie circuits. Dit circuits geeft vaak een afwijkend beeld van de werkelijkheid dan opgetekend door de gevestigde orde. Terecht of onterecht, de tijden van “De Waarheid” als opgetekend door officiële instanties is voorbij. Het Vaccinatie debat is een duidelijk gevolg van zo’n alternatief circuits, evenals de vele complot theorieën over bijvoorbeeld 11 september.
 • Vrije Bron Keuze. Haalde men vroeger de informatie uit een of twee bronnen (krant en journaal) nu kan men kiezen uit een breed spectrum van bronnen om zich een mening te vormen. Dit leidt enerzijds tot beter geïnformeerde mensen,  maar het zorgt er ook voor dat mensen vrij zijn om zich erg eenzijdig te informeren.  Dit laatste zorgt voor clique vorming en afdrijven van bepaalde groepen. Mensen die zich alleen maar blootstellen aan meningen die ze toch al hadden. (Alleen preken van eigen kerk lezen)
 • Ontstaan nieuwe media en burger-journalistiek en wetenschap. Was informatie voorziening eerst een taak voor de traditionele media, meer en meer informeren mensen zich via alternatieve (onafhankelijke) nieuwssites. Ook houden “leken” zich bezig met wetenschap of geven bijvoorbeeld les via YouTube. Misschien van mindere kwaliteit initieel, maar los van dwingende dogma’s van de beroepsgroepen.

Door het einde van het informatie monopoly is de  burger zelf verantwoordelijk voor zijn informatie en meningsvorming.  De burger moet leren om informatie op juistheid te beoordelen en de gevestigde orde moet letterlijk leren van een geïnformeerde burger. Dat wil zeggen, de informatie uit een andere stroom niet a priori uitsluiten, maar  kanaliseren en integreren in de praktijk.

Bedreigingen voor vrije informatie uitwisseling

 • Censuur: was het vroeger de overheid die bepaalde onderwerpen taboe verklaarde, vandaag de dag  zijn het veelal bedrijven die restricties opleggen. Bedrijven stellen regels en taboes op voor wat op hun site mag en niet mag. Deze regels zijn vaak erg rigide en vooral gericht op het voorkomen van rechtszaken en reputatieschade. Controversiële onderwerpen worden liever gemeden want het zou wel  eens aan je bedrijf kunnen blijven plakken. (YouTube deed niks tegen .. Facebook liet verwerpelijke.. toe)
 • Copyright : het halsstarrig vasthouden aan de oude invulling van het copyright is een bedreiging. In een wereld waarin digitale verspreiding niks kost moet, in elk geval voor non-profit /eigen gebruik,  materiaal vrij te gebruiken zijn. Denk aan nieuwsbeelden, foto’s of bijvoorbeeld stukken film om iets duidelijk te maken. De film- en muziekrechten lobby wil vooral hun imperiums beschermen. Creativiteit en werk moet beloond worden, maar niet kost wat kost en zeker niet met belachelijke wetten die mensen uitsluiten van internet (Frankrijk : anti piraterij wet)

2. Het bijeenbrengen van mensen

Het internet is een perfect platform om mensen bijeen te brengen. Op sociale netwerken of fora kan men gelijkgestemden ontmoeten. Het internet speelt een belangrijke sociale spil in de organisatie van groepen. Neem bijvoorbeeld  belangen verenigingen of milieu groepen, of zoals recent gezien de protestenbewegingen in het midden oosten. Natuurlijk ook terroristen, het mes snijd aan twee kanten.

Websamenwerking : mensen komen samen om iets te creëren.

Enkele sprekende fenomenen gedragen door het nieuwe organisatievermogen zijn :

 • Crowdsourcing : Het internet als poule van talen. Je zoekt mensen met een bepaald talenten maakt samen bijvoorbeeld een film.
 • Flashmob : Mensen spreken af om op een bepaald tijdstip bijvoorbeeld te gaan dansen op een plein. Superleuk en positief. Recentelijk zijn ook protestmarsen georganiseerd via dit principe. Denk aan de massa demonstraties in bv. Egypte.
 • Wikipedia : een zichzelf organiserend informatie platform. Mensen kunnen vrijwillig informatie toevoegen aan deze online encyclopedie. Een vrijwillig gerund platform blijkt beter te functioneren dan welke commerciële encyclopedie ook.
 • Uitingsplatforms voor creatieve uitingen : YouTube, flickr, deviant art, schrijvers sites etc. Dit zijn eigenlijk de nieuwe gilden van kunstenaars en vaklieden. Onderling worden werken beoordeeld en informatie uitgewisseld. Dit zorgt voor kwalitatieve ontwikkeling en sociale cohesie. Alles geheel in lijn met de Homo Universalis 2.0 zoals ik eerder opperde.

3. Eenvoudigere en betere communicatie

Het internet heeft onze communicatie mogelijkheden enorm vergroot. Email is een uitkomst. Skypen met mensen in het buitenland, super ! Sociale netwerken stellen ons in staat om eenvoudig en multimediaal te communiceren. Maar betekend meer communicatie mogelijkheden ook altijd betere communicatie ?

Een platform als Facebook is nog volop in ontwikkeling. De regels van een digitaal sociale netwerk moeten nog geschreven worden. Wil je hetzelfde delen met je baas als met je naaste vrienden ?  We zitten in de beginfase van een online samenleving. Een waarin de regels van de normale maatschappij niet altijd geldig zijn.  Zo is ook hier de Piramide structuur van communicatie geslecht. Vaak kunnen mensen in organisatie ook direct met de leiding communiceren door middel van email. Hoe dit alles  zich uitwerkt zal de tijd ons leren.

Enkele discommunicatieve trends op het net :

Uit-je-zelf ego-ventilatie : Overdreven egocentrische gebruik van het internet. Het spuien van informatie zonder toegevoegde waarde  over jezelf ongeacht of iemand luistert of geïnteresseerd is. Het Twitter platform grossiert hier in wat mij betreft. Ook Forums hebben last van etterende egotrippers. Gelukkig kan je de meeste uitingen wegmodereren of uitzetten. Mensen zullen wellicht serieuzer worden met hun uitingen als blijkt dat ze tot in lengte van dagen aan hun persoon kunnen worden gerelateerd.

Gemakzucht en Taalverloedering : De nadruk ligt op snelle communicatie, niet op goede communicatie. Op internet wordt vol gemakzucht met taal omgegaan. Ik zie vaak de meest verschrikkelijke taalfouten langskomen. Nu ben ik zelf ook niet de netste of de strengste, maar  echt als egt schrijven gaat mij echt te ver ! Het motto lijk : reageer voor je alles gelezen hebt en check vooral je eigen spelling niet !

4. Verrijking van ons leven

Gelet op het voorgaande : Internet heeft ons  leven zeer verreikt. De mogelijkheden tot communicatie,  informatie en recreatie zijn ongekend.  Maar is het al goud wat er blinkt ? Een nieuw zenuwstelsel voor de mensheid moet afgesteld worden. De volgende ontwikkelingen moeten we in de gaten houden :

Internet als verslavend consumptiegoed : Het internet  als uitgebreide TV of gameconsole. Consumeren in plaats van delen. Op ieder moment staat vermaak op je te wachten. Inundatie van simplistisch vermaak. Zolang het met mate gebeurd prima, maar verslaving komt om de hoek kijken. Een voorbeeld is World of Warcraft., een spel zo verslavend dat er mensen zijn overleden na dagen onafgebroken spelen, simpelweg omdat ze hun lichaam totaal niet verzorgden.

Neurologische veranderingen door internet. Ja je leest het goed. Ons internetgebruik verandert ons ! Uren per dag achter de computer heeft uiteraard een invloed op onze fysiek. Het lichaam en zeker de geest is plastiek. We wennen onszelf aan een constante stroom van informatie en prikkels. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen browsen (=oppervlakkig beschouwen) Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde webpagina maar 20 seconden wordt bekeken.. gescanned als het ware. Mensen zoeken eigenlijk iets specifieks, worden niet meer verrast en lezen oppervlakkig. Tevens is er sprake van lust naar informatie. Wanneer stop je met zoeken ? Er is altijd meer. Zeker met de smartphones van vandaag is het makkelijk om constant up to date te willen zijn. info info info.. We putten onszelf uit !

Information Overload :  door het bomen het bos niet meer zien. Door de constante prikkels en vele keuzemogelijkheden raakt het zenuwstelsel overprikkeld. Elke link is een keuze moment.. klikken of niet klikken ? Overprikkeldheid is een aandoening waaraan een groot deel van de bevolking leidt. Getuige ook de korte lontjes en algehele vermoeidheid. We gaan massaal aan de yoga, meditatie en duiken in de “wees in het nu” hype om te ontsnappen aan onze overprikkeling. Het nieuwe zenuwstelsel prikkelt teveel, we moeten de volume knop nog even goed afstellen.

Het internet,  een grootste stap in de ontwikkeling van de mensheid, maar misschien nog wel groter wanneer genuttigd met mate en beleid. De Homo Connecticus is in gestage staat van wording. Net als de groeipijnen en de wezenloosheid in de normale adolescentie zitten we in een aanpassingsfase tot volwassenheid. We hebben het begrip en de mogelijkheden, maar de praktische uitvoering moeten we nog in de vingers krijgen.

Zo en nu zet ik de computer ook eens uit en ga naar buiten !

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s